Nuostatai

ĮREGISTRUOTA  JURINIŲ ASMENŲ REGISTRE
2008 m. sausio 3 d.
Kodas 151493119


PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės tarybos
2007-10-29 sprendimu Nr. 1-172

MARIJAMPOLĖS LAISVALAIKIO IR UŽIMTUMO CENTRO NUOSTATAI