Darbo užmokestis

Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro

PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR DARBO UŽMOKESTIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ

2017-02-01

                                                                                                                                      

Eil.

Nr.

Pareigų pavadinimas Pareigybių

lygis

Pareigybių

skaičius

Vidutinis darbo

užmokestis

1. Direktorius A1 1 1136,00
2. Direktoriaus  pavaduotojas ūkio reikalams A2 1 680,00
3. Vyriausias buhalteris A2 1 941,00
4. Dokumentų tvarkymo skyriaus vedėjas A2 1 671,00
5. Kasininkas C 0,25 100,25
 6. Etnokultūrinio darbo specialistas B 1 625,00
 7. Koncertinės veiklos organizatorius B 0,5 261,00
 8. Kultūros projektų vadovas B 0,5 261,00
 9. Dailininkas B 0,5 239,50
10. Garso operatorius B 1,5 479,00
11. Renginių režisierius B 1 479,00
12. Kultūrinių renginių organizatorius  B 12 522,00
13. Muzikos specialistas  B 8 479,00
34. Choreografas    B 1 479,00
15. Meno specialistas B 1 479,00
16. Meno vadovas B 3 479,00
17. Muziejininkas B 1 479,00
18. Instruktorius B 1 418,00
19. Būrelio vadovas B 1,2 483,00
20. Elektrikas C 0.5 200,50
21. Santechnikas D 0.5 190,00
22. Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas –  vairuotojas C 1.5 401,00
23. Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas –  traktorininkas C 1,25 401,00
24. Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas D 0,5 190,00
25. Pagalbinis darbininkas D 2 380,00
26. Valytojas D 5.25 380,00
27. Kūrikas – sargas D 4 380,00
28. Kūrikas D 8,25 380,00
29. Operatorius – kūrikas D 1 380,00
30. Projektų vadovas B 0,5 227,00
31. Renginių organizatorius B 0,5 227,00
32. Dokumentų tvarkymo specialistas B 1 479,00
33. Želdynų specialistas B 3 454,00