Veikla

Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro svarbiausi veiklos prioritetai – tenkinti Marijampolės savivaldybės bendruomenės kultūrinius poreikius, puoselėti ir populiarinti etninę kultūrą, mėgėjų meninę veiklą, propaguoti profesionalųjį meną, organizuoti prasmingą laisvalaikį bei pramoginius renginius, organizuoti vaikams ir jaunimui papildomą mokymąsi.