Balsupių moterų ansamblis „Balsė“ koncertavo kovo 11-osios proga Bartninkuose